OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A., se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (dále jen "Společnost"), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na následující den.

Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A., se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (dále jen "Společnost"), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 23. srpna 2022 ve 13:00. Valná hromada se bude konat v notářské kanceláři: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. na adrese: ul. Twarda 18 (12. patro) 00-105 Varšava. Oznámení o svolání Schůze bylo zveřejněno v Monitoru Sądowy i Gospodarczy dne 20. července 2022 (MSiG č. 139/2022 položka 38469).

Agenda:

1. Zahájení shromáždění

2. Volba předsedy zasedání. Sestavení prezenční listiny

3. že schůze byla řádně svolána a je způsobilá přijímat usnesení.

4. přijetí programu jednání

5. Přijetí usnesení o zbavení tajnosti hlasování o volbě volebního výboru

6. Volba volebního výboru

7. Představenstvo předkládá zprávu o činnosti společnosti v roce 2021 a účetní závěrku společnosti za rok 2021.

8. Představení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2021 a výsledků hodnocení zprávy vedení o činnosti společnosti.

9. Přijetí usnesení o:

  • projednat a schválit zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2021.
  • posoudit a schválit účetní závěrku společnosti za rok 2021.
  • schválení zprávy dozorčí rady za rok 2021.
  • krytí ztrát pro rok 2021.
  • udělit předsedovi správní rady absolutorium za výkon jeho funkce v roce 2021.
  • udělit členům dozorčí rady absolutorium za výkon jejich funkce v roce 2021.
  • zvýšení základního kapitálu Společnosti o 5 067,60 PLN vydáním 50 676 nových kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN každá, a to formou neveřejného úpisu na základě nabídky učiněné Společností a přijaté uvedenými adresáty (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), za současného vzdání se přednostního práva stávajících akcionářů Společnosti v plném rozsahu
  • Změny § 3 stanov společnosti
  • Potvrzení smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a panem Marcinem Rybou - členem dozorčí rady

10 Ukončení zasedání

Akcionáři se mohou schůze účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc k účasti na schůzi a k výkonu hlasovacích práv musí být pod hrozbou neplatnosti písemná. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že se nepředpokládá účast na schůzi prostřednictvím elektronické komunikace.

Informace o navrhované změně § 3 stanov společnosti.

Aktuální znění § 3 stanov společnosti:

Základní kapitál Společnosti činí 130 913,50 PLN (jedno sto třicet tisíc devět set třináct zlotých padesát haléřů) a je rozdělen na 1 309 135 (jeden milion tři sta devět tisíc jedno sto třicet pět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset haléřů), včetně:

a) 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (jedno sto tisíc zlotých);

b) 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100);

c) 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);

d) 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).

e) 107 335 (sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100).

2 Základní kapitál byl plně pokryt před zápisem společnosti do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku.

Navrhované nové znění § 3 stanov společnosti:

Základní kapitál Společnosti činí 135 981,10 PLN (jedno sto třicet pět tisíc devět set osmdesát jeden zlotý deset grošů) a je rozdělen na 1 359 811 (jeden milion tři sta padesát devět tisíc osm set jedenáct) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů), včetně:

a) 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (jedno sto tisíc zlotých);

b) 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100);

c) 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);

d) 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).

e) 107 335 (sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100).

f) 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).

2 Základní kapitál byl plně pokryt před zápisem společnosti do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku.

Mohlo by vás zajímat

INFORMACE O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Důvěřujte ostatním, kteří to vyzkoušeli!

Je těžké vybrat tu nejlepší pánskou kosmetiku? Důvěřujte svým krajanům! Při výběru polské kosmetiky pro muže true™...

Ano, máme hroší kůži?

Mužská kůže je 25% silnější než ženská. To však neznamená, že nevyžaduje ochranu před vnějšími faktory.....

Stárne mužská pleť později?

To je pravda! Muži začínají stárnout později, ale jejich vrásky jsou rozhodně hlubší a viditelnější než u žen.

partneři značky true

Za svůj dynamický růst vděčíme mimo jiné vydavatelům tisku, kosmetickým salonům a drogeriím. Díky vám se péče o pleť mužů true™ dostává každý den na novou úroveň. Děkujeme.

Jsme nejlepší na trhu trh s kosmetikou

Máme Zlatá perla trhu s kosmetikou a cenu pro Debut rokuVytvořili jsme pro vás skutečně účinnou kosmetiku založenou na znalostech, úspěších biotechnologie a vědy.

Kde nás najdete?

FerrumLabs S.A.
se sídlem ve Varšavě,
Puławska 12/3,
02-566 Varšava, Polsko
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Všechna práva vyhrazena.

true bestsellery

Vše, o čem jemné oční okolí sní. Zmenšuje jemné vrásky a viditelně osvěžuje pohled, redukuje tmavé kruhy a otoky pod očima.

Než odjedete, zanechte nám svůj e-mail

Zašleme vám kód
pro 15% slevu! To je pravda!

15% v dobrý den!

Rádi vás vidíme v našem obchodě. Zadejte svůj e-mail a získejte poukaz na první nákup!