ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Правління FerrumLabs S.A., з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Пулавська 12/3, KRS: 0000902960, ("Компанія"), скликає позачергові загальні збори акціонерів Компанії на 16 січня.

Правління компанії FerrumLabs S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Пулавська 12/3, KRS: 0000902960, ("Компанія"), скликає позачергові Загальні збори акціонерів Компанії на 16 січня 2024 року об 11:00 годині. Збори відбудуться в офісі нотаріуса: Нотаріальна контора Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. за адресою вул. Тварда 18 (поверх 12) 00-105 Варшава.

Порядок денний: 

 1. Відкриття Асамблеї;
 2. Обрання Голови зборів. Підготовка списку учасників;
 3. Оголосити, що Збори були належним чином скликані і здатні приймати рішення;
 4. Затвердження порядку денного;
 5. Прийняття рішення про відмову від таємного голосування щодо обрання Лічильної комісії;
 6. Обрання лічильної комісії;
 7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 13 783,60 злотих (тринадцять тисяч сімсот вісімдесят три злотих шістдесят грошів) шляхом випуску 137.836 (сто тридцять сім тисяч вісімсот тридцять шість) нових простих іменних акцій серії H, номінальною вартістю 0,10 злотих кожна, шляхом закритої підписки на підставі пропозиції, зробленої Товариством та прийнятої визначеним адресатом (кіпрською компанією Sklodowski Holdings Limited, з місцезнаходженням у м. Ларнака), з одночасним позбавленням існуючих акціонерів Товариства переважного права у повному обсязі; 
 8. Прийняття рішення про внесення змін до §3.1 Статуту Товариства;
 9. Прийняття рішення про внесення змін до §5.2 Статуту Товариства;
 10. Прийняття рішення про внесення змін до §5.8 Статуту Товариства;
 11. Прийняття рішення про внесення змін до §5.9 Статуту Товариства; 
 12. Прийняття рішення про внесення змін до §5.10 Статуту Товариства; 
 13. Прийняття рішення про внесення змін до §13.3.1-3.2 Статуту Товариства;
 14. Прийняття рішення про затвердження консолідованого тексту Статуту Товариства; 
 15. Прийняття рішення про надання дозволу Товариству на придбання акцій Товариства для їх анулювання; 
 16. Закриття Асамблеї.

Акціонери можуть брати участь у Зборах особисто або через представника. Довіреність на участь у Зборах та реалізацію права голосу повинна бути оформлена у письмовій формі під загрозою її недійсності. Правління Товариства також повідомляє, що участь у Зборах за допомогою засобів електронного зв'язку не передбачена.

Інформація про запропоновані зміни до Статуту Товариства:

 1. Поточна редакція §3.1 Статуту: 

Статутний капітал Товариства становить 141 174,90 злотих (сто сорок одна тисяча сто сімдесят чотири злотих, дев'яносто грошів) і поділений на 1 411 749 (один мільйон чотириста одинадцять тисяч сімсот сорок дев'ять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна включно: 

 1. 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих); 
 2. 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100); 
 3. 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
 4. 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
 5. 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100). 
 6. 50 676 (п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій серії F, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 5 067,60 злотих (п'ять тисяч шістдесят сім злотих 60/100).
 7. 51 938 (п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій серії G, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 5 193,80 злотих (п'ять тисяч сто дев'яносто три злотих, 80/100).
 1. Запропоновано нову редакцію §3.1 Статуту Товариства: 

Статутний капітал Товариства становить 154 958,50 злотих (сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім злотих, п'ятдесят центів) і розділений на 1 549 585 (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять центів) кожна включно: 

 1. 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих); 
 2. 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100); 
 3. 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
 4. 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
 5. 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100). 
 6. 50 676 (п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій серії F, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 5 067,60 злотих (п'ять тисяч шістдесят сім злотих 60/100).
 7. 51 938 (п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій серії G, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 5 193,80 злотих (п'ять тисяч сто дев'яносто три злотих, 80/100).
 8. 137 836 (сто тридцять сім тисяч вісімсот тридцять шість) простих іменних акцій серії H, номінальною вартістю 0,1 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 13 783,60 злотих (тринадцять тисяч сімсот вісімдесят три злотих 60/100)
 1. Поточна редакція §5.2 Статуту: 

(2) З урахуванням подальших положень цього пункту, передача або обтяження іменних акцій, крім Марціна Риби (дата народження: 9 жовтня 1974 року) та Губерта Пудзяновського PESEL: 77063001396, вимагає згоди Ради директорів Товариства. Відчуження або обтяження акцій з порушенням положень цього пункту є недійсним проти Товариства.

 1. Запропонована нова редакція §5.2 Статуту: 

(2) З урахуванням подальших положень цього пункту, передача або обтяження іменних акцій вимагає схвалення Ради директорів Товариства. Відчуження або обтяження акцій з порушенням положень цього пункту є недійсним по відношенню до Товариства.

 1. Поточна редакція §5.8 Статуту: 

Будь-який акціонер Товариства, який володіє акціями, що становлять щонайменше 10% акціонерного капіталу Товариства, а також акціонери Марцін Риба (дата народження: 9 жовтня 1974 року) та Хуберт Пудзяновський ПЕСЕЛ: 77063001396, незалежно від кількості акцій, якими вони володіють у статутному капіталі Товариства (кожен акціонер, який має переважне право, називатиметься "Акціонер, який має право").

 1. Запропонована нова редакція §5.8 Статуту Товариства: 

Будь-який акціонер Компанії, який володіє акціями, що становлять щонайменше 10% акціонерного капіталу Компанії, а також акціонери: (a) Марцін Риба (дата народження: 9 жовтня 1974р.), (б) Хуберт Пудзяновскі (PESEL: 77063001396) та (в) Sklodowski Holdings Limited з юридичною адресою в Ларнаці (номер комерційного реєстру: HE 307350), незалежно від кількості акцій, якими вони володіють в акціонерному капіталі Компанії (кожен акціонер, який має право на Переважне право, надалі іменуватиметься "Правомочний акціонер"). Переважне право не застосовується, якщо акції Товариства продаються: (a) FerrumLabs sp. z o.o. (KRS), (b) FerrumLabs sp. z o.o. (KRS), (c) FerrumLabs sp. z o.o. (KRS). (KRS: 0000792154), (b) Марцін Риба (дата народження: 9 жовтня 1974 року), (c) Губерт Пудзяновський (PESEL: 77063001396) або (d) Sklodowski Holdings Limited з місцезнаходженням в Ларнаці (номер запису в торговому реєстрі: HE 307350). 

 1. Поточна редакція §5.9 Статуту: 

9 Право на приєднання (надалі: "Право на приєднання") означає незалежне право Марціна Риби (дата народження: 9 жовтня 1974 року) та незалежне право Губерта Пудзяновського PESEL: 77063001396 (кожен з них надалі іменуватиметься "Правомочний інвестор") приєднатися до FerrumLabs sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві KRS: 0000792154 (надалі іменується "Мажоритарний акціонер") у разі наміру продати всі акції, що належать Мажоритарному акціонеру в статутному капіталі Товариства, іншій особі (особі, яка є акціонером, або третій особі - надалі іменується "Покупець всіх акцій") - на ідентичних умовах, що пропонуються Мажоритарному акціонеру. 

 1. Запропоновано нову редакцію §5.9 Статуту Товариства: 

9 Право допуску ("Право допуску") означає незалежне право (а) акціонера Марціна Риби (PESEL: 74100903499), (б) незалежне право акціонера Хуберта Пудзяновського PESEL: 77063001396 та (c) акціонера Sklodowski Holdings Limited, Ларнака, Польща (номер запису в торговому реєстрі: HE 307350) (де кожен з них буде іменуватися "Прийнятним інвестором") приєднатися до FerrumLabs sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві KRS: 0000792154 (надалі - "Мажоритарний акціонер") у разі наміру продати всі акції, що належать Мажоритарному акціонеру в статутному капіталі Товариства, іншій особі (особі, яка є акціонером, або третій особі - надалі - "Покупець всіх акцій") - на тих самих умовах, що запропоновані Мажоритарному акціонеру.

 1. Поточна редакція §5.10 Статуту: 

10. Право залучення до продажу акцій (далі: "Право залучення") означає спільне право Марціна Риби (дата народження: 9 жовтня 1974 р.), Губерта Пудзяновського PESEL: 77063001396 та FerrumLabs Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві KRS: 0000792154 (надалі разом іменуються "Акціонери, що залучаються") вимагати від усіх інших акціонерів Товариства (надалі іменуються "Інші акціонери") продати частину або всі належні їм акції Товариства (надалі іменуються "Акціонери, що залучаються"): "Вимога про продаж акцій") разом із Акціонерами, що залучаються, покупцеві, запропонованому Акціонерами, що залучаються (надалі - "Запропонований покупець"), на тих самих умовах, що пропонуються Акціонерам, що залучаються, Запропонованим покупцем.

 1. Запропонована нова редакція §5.10 Статуту: 

10. Право залучення до розпорядження акціями (далі: "Право залучення") означає спільне право акціонерів: (a) Марціна Риби (PESEL: 74100903499), (b) Губерта Пудзяновського (PESEL: 77063001396), (c) Sklodowski Holdings Limited з місцезнаходженням в Ларнаці (номер запису в торговому реєстрі: HE 307350) та (d) FerrumLabs Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві KRS: 0000792154 (надалі разом іменуються "Акціонери, що залучаються") вимагати від усіх інших акціонерів Товариства (надалі іменуються "Інші акціонери") продати частину або всі належні їм акції Товариства (надалі іменуються "Акціонери, що залучаються"): "Вимога про продаж акцій") разом із Акціонерами, що залучаються, покупцеві, запропонованому Акціонерами, що залучаються (надалі - "Запропонований покупець"), на тих самих умовах, що пропонуються Акціонерам, що залучаються, Запропонованим покупцем.

 1. Поточна редакція §13.3.3.1-3.2. статуту Товариства: 

(3) У випадку (i) одночасного продажу акцій всіма акціонерами Товариства, або (ii) в рамках ліквідації Товариства, або (iii) оренди, виключної ліцензії або іншого відчуження всіх або істотної частини активів Товариства в обмін на винагороду (далі - "Операція виходу"), беручи до уваги в кожному випадку оцінку 100% акцій (тобто у випадку (i) припущення, що відбувається продаж 100% акцій Товариства, та у випадку (ii) припущення, що Товариство ліквідується відповідно до цього Договору та Закону про компанії), або (iii) розподілу прибутку Товариства, отриманого після передачі в оренду, виключного ліцензування або іншого відчуження всіх або істотної частини активів Товариства в обмін на винагороду, в результаті чого, при пропорційному розподілі коштів по відношенню до належних акцій, акціонери Марцін Риба (дата народження. 9 жовтня 1974 року) або Хуберт Пудзяновський PESEL: 77063001396 повинні були отримати суму, меншу або рівну їхньому фінансовому внеску:

3.1 В першу чергу, Марцін Риба та Губерт Пудзяновський отримують в рамках Розподілу при виході кошти в розмірі, що дорівнює їхньому внеску - Ліквідаційна премія;

3.2. кошти, що залишилися після сплати сум, зазначених вище, будуть розподілені між усіма акціонерами пропорційно до їхньої частки в статутному капіталі Товариства.

 1. Запропонована нова редакція §13.3.3.1-3.2. статуту: 

(3) У випадку (i) одночасного продажу акцій всіма акціонерами Товариства, або (ii) в рамках ліквідації Товариства, або (iii) оренди, виключної ліцензії або іншого відчуження всіх або істотної частини активів Товариства в обмін на винагороду (далі - "Операція виходу"), беручи до уваги в кожному випадку оцінку 100% акцій (тобто у випадку пункту (i) припускаючи ситуацію, як якщо б відбувався продаж 100% акцій Товариства, а у випадку пункту (ii) припускаючи ситуацію, як якщо б Товариство ліквідовувалося відповідно до цього Договору та Закону про компанії) або (iii) розподілу прибутку Товариства, отриманого після передачі в оренду, виключного ліцензування або іншого розпорядження всіма або істотною частиною активів Товариства в обмін на винагороду, в результаті чого, з пропорційним розподілом коштів по відношенню до належних акцій, акціонерами стануть: (a) Марчін Риба (дата народження. 9 жовтня 1974 року) або (б) Губерт Пудзяновський (PESEL: 77063001396) або (в) Sklodowski Holdings Limited з юридичною адресою в Ларнаці (номер запису в Комерційному реєстрі: HE 307350) (разом - "Привілейовані акціонери") повинні були отримати суму, меншу або рівну їхньому фінансовому внеску:

3.1 В першу чергу, Привілейовані акціонери отримують в рамках Розподілу при виході кошти в розмірі, що дорівнює їхньому внеску - Ліквідаційна премія;

3.2. кошти, що залишилися після сплати сум, зазначених вище, будуть розподілені між усіма акціонерами пропорційно до їхньої частки в статутному капіталі Товариства.

Вас може зацікавити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Довіряйте тим, хто вже спробував!

Важко обрати найкращу чоловічу косметику? Довіртеся своїм співвітчизникам! Обираючи польську косметику для чоловіків true™...

Так, ми товстошкірі?

Шкіра чоловіка на 25% товща за шкіру жінки. Однак це не означає, що вона не потребує захисту від зовнішніх факторів....

Чи старіє шкіра чоловіків пізніше?

Так і є! Чоловіки починають старіти пізніше, але їхні зморшки, безумовно, глибші та помітніші, ніж у жінок.

партнери бренду правда

Своїм динамічним розвитком ми завдячуємо, зокрема, видавництвам преси, салонам краси та аптекам. Завдяки вам догляд за шкірою чоловіків true™ щодня досягає нових висот. Щиро дякую.

Ми найкращі на ринку ринку косметики

Ми отримали Золота перлина косметичного ринку і приз за Дебют рокустворюючи для вас по-справжньому ефективну косметику, яка базується на знаннях, біотехнологіях та науці.

Де нас можна знайти?

FerrumLabs S.A.
що базується у Варшаві,
Вулиця Пулавська, 12/3,
02-566 Варшава, Польща
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ Всі права захищені.

правда бестселери

Сироватка під очі вранці | ввечері

Все, про що мріє делікатна шкіра навколо очей. Зменшує дрібні зморшки та помітно освіжає погляд, зменшуючи темні кола та набряки під очима.

Виберіть свою мову

Перед від'їздом залиште нам свою електронну пошту

Ми надішлемо вам код
зі знижкою 15%! Точно!

15% в добрий день!

Приємно бачити вас у нашому магазині. Введіть свою електронну адресу та отримайте ваучер на першу покупку!