INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień

Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 sierpnia 2022 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze Sp.p. pod adresem: ul. Twarda 18 (piętro 12) 00-105 Warszawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022 poz. 38469).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Sporządzenie listy obecności

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2021r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności w 2021r. i wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
  • pokrycia straty za 2021 r.
  • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021r.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021r.
  • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.067,60 zł poprzez emisję 50.676 nowych akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), wraz z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości
  • zmiany §3 Statutu Spółki
  • potwierdzenia umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Marcinem Rybą – członkiem Rady Nadzorczej

10. Zamknięcie Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd Spółki informuje nadto, że nie przewiduje się udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja dot. proponowanej zmiany §3 Statutu Spółki.

Obecna treść §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.913,50 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.309.135 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);

b) 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100);

c) 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);

d) 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100).

e) 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100).

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Proponowana nowa treść §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 135.981,10 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.359.811 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);

b) 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100);

c) 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);

d) 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100).

e) 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100).

f) 50.676 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.067,60 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100).

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Autor

Konrad Smoczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Może Cię zainteresować

Zaufaj innym, którzy wypróbowali!

Ciężko wybrać najlepsze męskie kosmetyki? Zaufaj rodakom! Wybierając polskie kosmetyki dla mężczyzn true™…

Tak! Jesteśmy gruboskórni?

Skóra mężczyzny jest o 25% grubsza od kobiecej. Nie oznacza to jednak, że nie wymaga ona zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi…

Męska skóra starzeje się później?

Prawda! Mężczyźni później zaczynają się starzeć, jednak ich zmarszczki są zdecydowanie głębsze i bardziej widoczne niż kobiet.
jak dbać o skórę twarzy mężczyzny

Jak dbać o skórę twarzy mężczyzny w zimie – pielęgnacja męskiej twarzy.

Zima to wyjątkowa pora roku. Prawdopodobnie wszystkie istoty chodzące, pływające, latające i pełzające zimę traktują wyjątkowo. Bo zima potrafi dać w kość. Nam ludziom również. Przygotowania do zimy to dla niektórych wyłącznie wymiana opon na gumy mrozoodporne, a dla innych wymiana obuwia na te z grubszą podeszwą.

Prezenty na święta?

Wszystko zaczęło się od mirry, złota i kadzidła, czyli darów tak zwanych Trzech Króli dla nowo narodzonego mesjasza. Po bez mała dwóch tysiącach lat, celebrujemy tę tradycję obdarowując się prezentami na Boże Narodzenie. To zobowiązuje. I to bez względu czy koniec końców prezenty dajemy sobie w pierwszej osobie czy trzeciej poprzez Świętego Mikołaja, Gwiazdora czy Gwiazdkę.

Dlaczego zdrowy tryb życia ma znaczenie dla idealnej skóry

Zdrowy tryb życia połączony z podstawową pielęgnacją skóry opisaną powyżej może zdziałać cuda dla skóry. Prowadzenie trybu życia, który pomaga skórze zachować młodzieńczy wygląd, wcale nie jest trudne.

partnerzy marki true

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy miedzy innymi wydawcom prasowym, salonom kosmetycznym oraz drogeriom. To dzięki Wam true™ men skin care każdego dnia wchodzi na nowy poziom. Dziękujemy.

Jesteśmy najlepsi na rynku kosmetycznym

Zdobyliśmy Złotą Perłę Rynku Kosmetycznego i nagrodę za Debiut Roku, tworząc dla Was prawdziwie skuteczne kosmetyki, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach biotechnologii i nauki.

Gdzie nas znajdziesz?

FerrumLabs S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2023 true™ All rights reserved.

true bestsellery

Wszystko, o czym marzy delikatna skóra okolic oczu. Spłyca zmarszczki mimiczne i widocznie odświeża spojrzenie, redukując cienie oraz opuchliznę pod oczami.

15% na dzień dobry!

Miło Cię widzieć w naszym sklepie. Podaj swojego maila i odbierz voucher na pierwsze zakupy!