INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zarząd spółki FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS:

Na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zarząd spółki FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, kapitał zakładowy: 120.180,00 zł w całości wpłacony, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (dalej: „Spółka„), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 kwietnia 2022 (dalej: „Zgromadzenie„). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie określonym w art. 402 § 3. KSH.

 1. Data i godzina Zgromadzenia: Zgromadzenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00
 2. Miejsce Zgromadzenia: ul. Wspólna 56, 00-686 Warszawa – Centrum Szkoleniowa Wspólna, sala ABC.
 3. Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote, pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 107.335 (słownie: sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii E, w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), wraz z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki w całości oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z treścią art. 402 § 2 KSH oraz pkt 7 porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje, że na Zgromadzeniu planowane jest uchylenie całego obecnego statutu Spółki, co oznaczać będzie utratę mocy wszystkich jego postanowień. Jednocześnie, proponowane jest przyjęcie całkowicie nowego statutu Spółki.

Obecnie obowiązujący statut Spółki jest dostępny TUTAJ

Projekt nowego statutu Spółki, który jest jednocześnie projektem tekstu jednolitego statutu Spółki jest dostępny TUTAJ

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd Spółki informuje nadto, że nie przewiduje się udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Może Cię zainteresować

Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 sierpnia 2022 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze Sp.p. pod adresem: ul. Twarda 18 (piętro 12) 00-105 Warszawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022 poz. 38469). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór
Na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zarząd spółki FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, kapitał zakładowy: 120.180,00 zł w całości wpłacony, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (dalej: „Spółka„), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 kwietnia 2022 (dalej: „Zgromadzenie„). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie określonym w art. 402 § 3. KSH.
W tym miejscu będziemy ogłaszać wszelkie niezbędne informacje na temat działalności Spółki Akcyjnej FerrumLabs

Partnerzy
naszej marki

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy miedzy innymi wydawcom prasowym, salonom kosmetycznym oraz drogeriom. To dzięki Wam true™ men skin care każdego dnia wchodzi na nowy poziom. Dziękujemy.

Jesteśmy najlepsi na rynku kosmetycznym

Zdobyliśmy Złotą Perłę Rynku Kosmetycznego i nagrodę za Debiut Roku, tworząc dla Was prawdziwie skuteczne kosmetyki, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach biotechnologii i nauki.

FerrumLabs S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 12/3,
02-566 Warszawa, Polska
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
[email protected]

Copyright © 2019-2022 true™ All rights reserved.

Choose your language

support-ukraine

15% na dzień dobry!

Miło Cię widzieć w naszym sklepie. Podaj swojego maila i odbierz voucher na pierwsze zakupy!

Zanim wyjdziesz, zostaw nam swojego maila

Przyślemy Ci kod
na 15% zniżki! True!